សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ញូស្ស៊ីឡែន

ជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសញូស្ស៊ីឡែន
 

ប្រជាជន
ចំនួនប្រជាជនសរុបមានប្រហែល ៤.៣៦ លាននាក់ និងមានកន្លែងសំខាន់ដូចជា៖
ទីក្រុងអកឡែនមានប្រជាជនចំនួន ១.៣០០.០០០
ទីក្រុងវេលីងតុនមានប្រជាជនចំនួន ៤០០.០០០
ទីក្រុងគ្រីសឆឺចមានប្រជាជនចំនួន ៤០០.០០០
ទីក្រុងតូរង់ហ្កាមានប្រជាជនចំនួន ១២០.០០០
ទីក្រុងគ្វីនថោនមានប្រជាជនចំនួន ២៧.០០០
 

សីតុណ្ហភាព
មានសីតុណ្ហភាពមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេក តែនៅភាគខាងជើងក្តៅជាងភាគខាងត្បូង ។ រដូវាកាលនិមួយៗមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅអឌ្ឍគោលខាងជើងោ៖
ទីក្រុង        អតិបរមា        អប្បបមា
-អកឡែន        ២៤អង្សាសេ        ១០អង្សាសេ
-តូរង់ហ្កា            ២៤អង្សាសេ       ៦អង្សាសេ
-វេលីងតុន            ២០អង្សាសេ        ៦អង្សាសេ
-គ្រីសឆឺច            ២២អង្សាសេ        ១អង្សាសេ
-គ្វីនថោន            ២៣អង្សាសេ        ០អង្សាសេ

 

ប្រជាជន
ប្រជាជនញូស្ស៊ីឡែន - គីវីស

គីវីសគឺជាសត្វមានតែនៅប្រសទេសញូស្ស៊ីឡែនតែប៉ុណ្ណោះ ហើយជានិមិត្តរូបជាតិញួស្ស៊ីឡែន ។ ពលរដ្ឋញូស្ស៊ីឡែនអោយគេហៅពួគគាត់ថា "គីវី" ។

ទីក្រុងស្សិតក្នុង ញូស្ស៊ីឡែន

វេលីងតុន

 

ហាមីតុន

 

អកឡែន

ដោយសារជាទីក្រុងចំរុះជាតិសាស្ត្រជាងគេរបស់ប្រទេស New Zealand ទីក្រុង អកឡែន នឹងធ្វើ អោយអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសម្រស់ និងការធ្វើគារវកិច្ចរបស់ទីក្រុងនេះ ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ទីក្រុងជឹះក្តោង លាតសន្ធឹងចន្លោះកំពង់ផែរពីរ ហើយមានភ្នំនៅភ្លើងនៅជំវិញ ។ សាលារៀន EF ស្ថិតនៅក្បែរអាគារ Sky Tower ក្បែរទីប្រជុំជន ដោយធ្វើដំណើរតែ 30នាទី ពីឆ្នេរសមុទ្រធម្មជាតិ ស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោកនានា ផ្តល់នូវបរិយាកាសសិក្សាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន ។