បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

អកឡែន


ដោយសារជាទីក្រុងចំរុះជាតិសាស្ត្រជាងគេរបស់ប្រទេស New Zealand ទីក្រុង អកឡែន នឹងធ្វើ អោយអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសម្រស់ និងការធ្វើគារវកិច្ចរបស់ទីក្រុងនេះ ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ទីក្រុងជឹះក្តោង លាតសន្ធឹងចន្លោះកំពង់ផែរពីរ ហើយមានភ្នំនៅភ្លើងនៅជំវិញ ។ សាលារៀន EF ស្ថិតនៅក្បែរអាគារ Sky Tower ក្បែរទីប្រជុំជន ដោយធ្វើដំណើរតែ 30នាទី ពីឆ្នេរសមុទ្រធម្មជាតិ ស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោកនានា ផ្តល់នូវបរិយាកាសសិក្សាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន ។

សាលានៅក្នុង អកឡែន

មហាវិទ្យាល័យអេដិន

ប្រទេសញូស្ស៊ីឡែន
មហាវិទ្យាល័យអេដិនស៍

ផ្លូវលេខ ៣៦០គ្វីន
អកឡែន ស៊ីប៊ីឌី
ញូស្ស៊ីឡែន

សម្រាប់សិស្សភាគច្រើនសិក្សានៅសាលារៀនរបស់យើងគឺជាលើកទី១ហើយដែលពួកគេបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួន
ហើយវាគឺជាជំហានដំបូងរបស់ពួកគេធ្វើជាសិស្សអន្តរជាតិ ។ យើងចង់អោយជំហានដំបូងរបស់ពួកគេបានជោគជ័យនិងពេញចិត្ត
ព្រមទាំងសប្បាយរីករាយ និងមានសុវត្ថិពាព ។ ដើម្បីធ្វើរឿងនេះអោយខានតែបានយើងខ្ញុំផ្តល់ជូន "កញ្ចប់ថែទាំទាំងអស់" រួមមាន៖
ទៅទទួលដល់ប្រលានយន្តហោះ (ប្រសិនមានការស្នើសុំ)
រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅ, ជាធម្មតារបស់នៅជាមួយគ្រួសារគីវី (ប្រសិនស្នើសុំ)
ផ្តល់គុណភាពខ្ខស់ក្នុងការអបរំជាមួយគ្រូពូកែៗ
បរិយាកាសល្អនិងស្និទ្ធស្នាល
មានការគាំទ្រពីបុគ្គលិកដែលនិយាយទៅកាន់សិស្សងាយយល់
ផ្តល់ដំបូន្មានជំហានបន្ទាប់អំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេស, ការសិក្សាបន្ត, ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសញូស្ស៊ីឡែន

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា
 • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយកពិន្ទុ IELTS
 • វិញ្ញាបនប័ត្រថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
 • កម្មសិក្សា (ដោយមានការរៀបចំ)


មុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្ម

 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (គណនេយ្យ) (កំរិត៧)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មញូស្ស៊ីឡែន (កំរិត៦)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក (ឌីជីថលមេឌា) (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង (វិស័យទេសចរណ៍) (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិ (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង (ធនធានមនុស្ស) (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង (ភស្តភា) (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ (កំរិត៥)
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ (កំរិត៤)


សិក្សាការផលិតខ្សែភាពយន្ត

 • មុខវិជ្ជាផលិតខ្សែភាពយន្ត
 • វិញ្ញាបនប័ត្រផ្នែកផលិតខ្សែភាពយន្ត និងមុខវិជ្ជាផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ (កំរិត៤)


វ័គ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន

 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែក TESOL (កំរិត៧)
 • វិញ្ញាបនប័ត្រផ្នែក TESOL (កំរិត៤)


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »

មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាប៉ាស៊ីហ្វ៊ីក

មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិជ្ជាប៉ាស៊ីហ្វិក
ផ្លូវ ១៩ ឆាលេស, ប៉ាប៉ាតូតូ
ប៉ាប៉ាតូតូ សិនត្រល,
អកឡែន, ញូស៊្សីឡែន


មហវិទ្យាល័យញូស៊្សីឡែនប៉ាស៊ីហ៊្វិក


មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិជ្ជាប៉ាស៊ីហ្វិក រឺ "ប៉ាកតិច" គឺជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលបានចុះបញ្ជីដោយ អិនស្សិតគ្យូអេ មានមូលដ្ឋាននៅ
ទីក្រុង អកឡែន ។ យើងជួយសិស្ស-និស្សិតទទួលបានជំនាញត្រូវការនៅក្នុងការងាររបស់ប្រទេសញូស្ស៊ីឡែន ជាពិសេសជំនាញ
ផ្នែកពាពិជ្ជកម្ម និង បច្ចេកវិជ្ជា ។

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ST
 •  

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ។

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអង់គ្លេសវឺលវ៉ាយ

សាលាភាសាអង់គ្លេសវឺលវ៉ាយ - បង្កើតតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៩
ឌឹស្ត្រេនអាខេដ, ផ្លូវលេខ ២៣៣-២៣៧ គ្វីន, លេវិល ៤ (ទីស្នាក់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន)
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១៨០២ អកឡែន, ញូស្ស៊ីឡែន

កម្មវិធីសិក្សា៖
- ភាសាអង់គ្លេស

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន
 (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង អ៊ក់គ្លិន

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា 2 រឺ 3 ប្រទេសខុសៗគ្នា
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
.​ ថ្នាក់ភាសាមួយឆមាស និងចុះអនុវត្តន៍ការងារ 12សប្តាហ៍
. កម្មវិធីចុះការអនុវត្តកន៍ការងារ
. ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងអ៊កគ្លិន, ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ពហុកីឡាស្ថានកាយសម្ព័ន្ធ,​មណ្ឌលពេទ្យសត្វ Greenland
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. សិក្សាមេឌា, វប្បធម៌ពលរដ្ឋញូស្ស៊ីឡែន, ពិភាក្សា និងសិល្បៈនិយាយ, ភាសាអង់គ្លេសសំរាប់អាជីវកម្ម, ទស្សនាដីសាលា

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាឃីងស្តុន

 

វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាឃីងស្តុន

លេវិល៨, ផ្លូវ២២៩ឃ្វីន, ទីក្រុងអកឡែន, ប្រទេសញូស្ស៊ីឡែន

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងារតំណាងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

សិស្សអន្តរជាតិសិក្សានៅប្រទេសញ៉ូស៊្សីឡែន

 
ពត៌មានលំអិត »