បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ខែមបេរ៉ា


ខានបឺរ៉ា គឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងចំនោមទីក្រុងធំទាំងអស់នៅប្រទេស អូស្រ្តាលី។ ខានបឺរ៉ា ជាទីក្រុង​ លំដាប់ទី​៨ នៃផ្ទៃដីសរ៉ុបទាំងអស់ប្រទេសនេះ។ អ្វីដែលសំខាន់ ទីក្រុងនេះមានតំបន់ជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺ ព្រលានយន្តហោះ ដែលគួអោយចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ហើយក៏មានសកលវិទ្យា ល័យ ខានបឺរ៉ា ដែលមានសិស្សជាច្រើនដែលកំពុងរៀននៅទីនោះផងដែរ គួអោយចាប់អារម្មណ៏ជាងនេះមានដំបន់ទេសចរណ៏ អាចអោយយើងលំហែកាយបាន យ៉ាងស្រស់ថ្លា។
ប្រជាជនសរ៉ុប ៣៦៧​ ៧៥២ (២០១២)
ផៃ្ទដីសរ៉ុប ៨១៤​,២គីឡូមែត្រការ៉េ
គំហើញ ១៩១៣

សាលានៅក្នុង ខែមបេរ៉ា