សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ខែមបេរ៉ា


ខានបឺរ៉ា គឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងចំនោមទីក្រុងធំទាំងអស់នៅប្រទេស អូស្រ្តាលី។ ខានបឺរ៉ា ជាទីក្រុង​ លំដាប់ទី​៨ នៃផ្ទៃដីសរ៉ុបទាំងអស់ប្រទេសនេះ។ អ្វីដែលសំខាន់ ទីក្រុងនេះមានតំបន់ជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺ ព្រលានយន្តហោះ ដែលគួអោយចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ហើយក៏មានសកលវិទ្យា ល័យ ខានបឺរ៉ា ដែលមានសិស្សជាច្រើនដែលកំពុងរៀននៅទីនោះផងដែរ គួអោយចាប់អារម្មណ៏ជាងនេះមានដំបន់ទេសចរណ៏ អាចអោយយើងលំហែកាយបាន យ៉ាងស្រស់ថ្លា។
ប្រជាជនសរ៉ុប ៣៦៧​ ៧៥២ (២០១២)
ផៃ្ទដីសរ៉ុប ៨១៤​,២គីឡូមែត្រការ៉េ
គំហើញ ១៩១៣

សាលានៅក្នុង ខែមបេរ៉ា