បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

មែនឆេស្តឺ


ទីក្រុងនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយកាសែត New York Time ជាទីកន្លែងមួយក្នុងចំណោម (តំបន់រមនីយដ្ឋានទំាង២០កន្លែង ដែលត្រូវតែទៅទស្សនា) នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ។  ទីក្រុង មែនឆេស្ទឺ ត្រូវបានគេស្គាល់ព្រោះមាន ឆាកតន្រ្តីដ៏ល្បីល្បាញ, ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ មែនឆេស្ទឺ យូណាយធីត និងក្រុម មែនឆេស្ទឺ ស៊ីធី, រោងមហោស្រប និងសាលវិចិត្រសិល្បៈចំណាស់ៗ ។
ដោយសារមានទីតាំងក្បែរឧទ្យានដ៏ធំមួយមានបឹង និងកន្លែងលេងកីឡា ធ្វើអោយសាលារៀនរបស់យើងផ្តល់នូវភាពល្អបំផុត លើផ្នែកអប់រំដ៏ទំនើប ។

សាលានៅក្នុង មែនឆេស្តឺ

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង មែនឆែស្ទឺ

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា 2 រឺ 3 ប្រទេសខុសៗគ្នា
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. ថ្នាក់ភាសាមួយឆមាស និងចុះអនុវត្តន៍ការងារ 12សប្តាហ៍
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. ពត៌មាន CSV, សាលាពាណិជ្ជកម្ម មែនឆែស្ទឺ
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ជំនាញសរសេរ, ភាសាអង់គ្លេសជំនួញ, វាក្យសព្ទ និងវេយ្យករណ៍, ជំនាញទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »