សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

អុកស្វឺត


អុកស្វឺត ជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងទំាងអស់ដែលមានមហាវិទ្យាល័យមានកិត្យានុភាពបំផុតនៅ ក្នុងពិភពលោក ។ នេះមានន័យថា៖ អ្នកអាចសិក្សានិងយកតម្រាប់តាមអ្នកឈ្នេះពានរង្វាន់ Nobel Prize, មេដឹកនាំពិភពលោក, កវីនិពន្ធ, អ្នកស្រាវជ្រាវ, និង ព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនរជ្ជកាល ។ យើងអាចដើរមើលទីធ្លាអគារមហាវិទ្យាល័យនាសម័យ យុគកណ្តាល និង អគារសាសនាគ្រឹះតូចៗ តាមបែបផែនអឺរ៉ុប ។ ឡាយលំនឹងទិដ្ឋភាពអ្នកស្រុកដោលទូកតាមទន្លេ ធ្វើអោយសាលា EF Oxford ជាសាលាដែលយើងអាចសិក្សាពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិអង់គ្លេស ហើយសាលានេះ មានចំងាយពី ពីចំនុចកណ្តាលរបស់ទីក្រុង ដោយធ្វើដំណើរតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។

សាលានៅក្នុង អុកស្វឺត

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង អ៊ុកស្វត

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ
.​ សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
. ថ្នាក់ត្រៀមអនុបណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាមជីវកម្ម
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍, ទីផ្សារ, សិល្បៈ និងការកំសាន្ត
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ជំនាញពិភាក្សា និងចចារ, វប្បធម៌ពិភពលោក, ភាពយន្ត, ការសែតសាលារៀន, វេយ្យករណ៍, វាក្យសព្ទ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »