បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

អុកស្វឺត


អុកស្វឺត ជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងទំាងអស់ដែលមានមហាវិទ្យាល័យមានកិត្យានុភាពបំផុតនៅ ក្នុងពិភពលោក ។ នេះមានន័យថា៖ អ្នកអាចសិក្សានិងយកតម្រាប់តាមអ្នកឈ្នេះពានរង្វាន់ Nobel Prize, មេដឹកនាំពិភពលោក, កវីនិពន្ធ, អ្នកស្រាវជ្រាវ, និង ព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនរជ្ជកាល ។ យើងអាចដើរមើលទីធ្លាអគារមហាវិទ្យាល័យនាសម័យ យុគកណ្តាល និង អគារសាសនាគ្រឹះតូចៗ តាមបែបផែនអឺរ៉ុប ។ ឡាយលំនឹងទិដ្ឋភាពអ្នកស្រុកដោលទូកតាមទន្លេ ធ្វើអោយសាលា EF Oxford ជាសាលាដែលយើងអាចសិក្សាពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិអង់គ្លេស ហើយសាលានេះ មានចំងាយពី ពីចំនុចកណ្តាលរបស់ទីក្រុង ដោយធ្វើដំណើរតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។

សាលានៅក្នុង អុកស្វឺត

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង អ៊ុកស្វត

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ
.​ សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
. ថ្នាក់ត្រៀមអនុបណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាមជីវកម្ម
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍, ទីផ្សារ, សិល្បៈ និងការកំសាន្ត
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ជំនាញពិភាក្សា និងចចារ, វប្បធម៌ពិភពលោក, ភាពយន្ត, ការសែតសាលារៀន, វេយ្យករណ៍, វាក្យសព្ទ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »