បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ខែមប្រ៊ីជ


ក្នុងនាមជាទីក្រុងសកលវិទ្យាល័យមួយ ដែលមានចំណាស់ជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអង់គ្លេស ខែមប្រ៊ីជជាទីក្រុងមួយ​ ដែលជាគោលដៅល្អបំផុត ដើម្បីសំរេចបានភាពជោគជ័យចំពោះការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូប ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាម​ បណ្ណាល័យបុរាណរបស់សាកលវិទ្យាល័យ, មហាវិទ្យាល័យនានា និងរាជវាំងពីយុគសម័យកណ្តាល រឺ ចូលរួមជាមួយសិស្សប្រុសៗ នៅឯតៀមស្រាក្នុងស្រុកផឹកស្រាលាយ ។ ចេញពីសួនច្បារដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះបន្តិចចេញពីចំណុចកណ្តាលទីក្រុង សាលារៀន ខែមប្រ៊ីជ របស់យើងមានកន្លែងប្រវិត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សិក្សា និងដកបទពិសោធន៍ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតផង ។

សាលានៅក្នុង ខែមប្រ៊ីជ

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង ខែមប្រ៊ីឌ

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសាទៅប្រទេស 2 រឺ 3
. ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
. ថ្នាក់ត្រៀបអនុបណ្ឌិត និង បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
. ថ្នាក់ភាសាសិក្សានៅ 2 រឺ ៣ ប្រទេសខុសៗគ្នា
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. សណ្ឋាគារ រីជិន, ពត៌មានពេលល្ងាច ខែមប្រ៊ីឌ
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. កិច្ចការចរន្ត, ភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្ម, ជំនាញសរសេរ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »

មហាវិទ្យាល័យសាំងអ៊ែនឌ្រូ

មហាវិទ្យាល័យសាំងអ៊ែនឌ្រូ
១៣, ផ្លូវស្ថានីយន៍, ទីក្រុងខែមប៊្រីជ
ចក្រភពអង់គ្លេស

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ថ្នាក់កំរិតខ្ពស់វិទ្យាល័យ (កំរិតអេ)
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ថ្នាក់ត្រៀមសកលវិទ្យាល័យ
  • កម្មវិធី GCSE


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »