បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ឈីចឆេស្ទឺ


សាលានៅក្នុង ឈីចឆេស្ទឺ

មហាវិទ្យាល័យឈីកឆេស្តឺ

មហាវិទ្យាល័យឈិកឆេស្តឺ

វេសត៍ហ្គេតហ្វ៊ីល, ឈិកឆេស្តឺ, វេសត៍ សាស់ស៊ិកស៍

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីកំរិតអេសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិ

- កម្មវិធីថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានមហាវិទ្យាល័យ

- សញ្ញាប័ត្រជាតិជាន់ខ្ពស់ និងវិញ្ញាបនប័ត្រជាតិជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ) និង (១ឆ្នាំ)

- សិក្សាជំនាញ

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកសំណង់ និងបរិដ្ឋានអាគារ

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិស្វកម្ម

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកធ្វើមូតសក់ និងកែសម្ផស្ស

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកព័ត៌មានវិជ្ជា

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកសង្គម, សុខាភិបាល និងអភិវឌ្ឍន៍

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកទេសចរណ៍

- សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

- កសិកម្ម (ការសិក្សាលើដីកសិកម្ម)៖ សញ្ញាប័ត្ររៀបចំទីក្រុងនិងសង្គម

- ការគ្រប់គ្រងសត្វ

- ការថែទាំបសុព្យាបាល

- សិល្បៈ, រចនា, និង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (សញ្ញាប័ត្រសិល្បៈនិងរចនាប្លង់)

- ផលិកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

- ពាណិជ្ជកម្ម និង រដ្ឋបាល

- កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឈិកឆេស្តឺ

- កុំព្យុទ័រ និងព័ត៌មានវិជ្ជា

- សញ្ញាប័ត្រផ្នែកព័ត៌មានវិជ្ជា

- ព័ត៌មានវិជ្ជា (ការបង្កើតកម្មវិធីកម្មព្យុទ័រ)

- ផ្នែកកំព្យុទ័រ

- ផ្នែកអភិរក្ស៖ ព្រៃឈើ និង រុក្ខវប្បកម្ម

- ផ្នែកគ្រប់គ្រងជនបទ

- ផ្នេកសាងសង់

- ផ្នែកសាងសង់ និងបរិដ្ឋាន

- ផ្នែកដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

- វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធបណ្តាញតុយូទឹក

- ផ្នែកច្នៃប្រឌិត

- ផលិតកម្មគ្រឿងសង្ហារឹម

- ទីផ្សារ និងការតំឡើងគ្រឿងសង្ហារឹម

- វិស្វកម្ម៖ ប្រតិបតិការណ៍វិស្វកម្ម

- ផ្នែកគ្រប់គ្រងថែរក្សាសត្វសេះ

- មុខវិជ្ជាថែទាំលក់ផ្ការនិងរុក្ខជាតិលំអរ

- មូតសក់ និងកែសម្ផស្ស

- វិជ្ជាព្យាបាលកែសម្ផស្ស

- អបរំថែទាំកុមារតូចៗ

- មុខវិជ្ជាដាំរុក្ខជាតិសួនច្បារ (ការសាកវប្បកម្ម)

- បដិសណ្ឋារកិច្ច និងរៀបចំពិធី

- វិជ្ជាចំអិនអាជីព

- កម្មវិធីសិក្សាចុងភៅអាជីព

- គ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកសិល្បៈនិងរចនាប្លង់អន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឈិកឆេស្តឺ

- ថ្នាក់ត្រៀមអនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឈិកឆេស្តឺ

- ទោចក្រយានយន្ត និងយានយន្ត

- ការថែទាំ និងជួសជុលយានយន្ត

- ការថែទាំ និងជួសជុលទោចក្រយានយន្ត

- តន្ត្រី

- តន្ត្រីប្រជាប្រិយ

- តន្ត្រីស្សាស

- បច្ចេកវិជ្ជាតន្ត្រី

- វិចិត្រសិល្បៈសំដែង

​- វិទ្យាសាស្ត្រ

- វិទ្យាសាស្ត្ររូបវ័ន្ធនិងធម្មជាតិ

- ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ (និតិវិជ្ជបញ្ជា)

- ផ្នែកកីឡា និង សេវាកម្មសាធារណៈ

- ផ្នែកហ្វឹកហាត់, បង្រៀន និងការណែនាំផ្នែកកីឡា

- ផ្នែកសកម្មភាពជំនាញដឹកនាំ

- ការធ្វើដំណើរកំសាន្ត និង វិស័យទេសចរណ៍

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងខិតប័ណ្ណសាលា សូមមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »