បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

បួនមឺស


ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឆ្នេរខ្សាច់ដែលល្អឥតខ្ចោះ និងជាទីពេញនិយមរបស់សិស្សានុសិស្ស ។ ទីក្រុង បួនមឺស ជាគោលដៅ
តំបន់មាត់សមុទ្រមួយមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស ។ យើងអាចទស្សនាបា្រសាទបុរាណ រឺ ព្រះវិហារធំៗ
របស់សាសនាកាតូលិក, ជឹះសាឡាង រឺ ដើរមើលត្រួសៗតាមហាងលក់សំលៀកបំពាក់ និង គ្រឿងអលង្ការដ៏ទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងនេះ ។
ចំពោះការសិក្សាជាមួយសាលា EF បួនមឺស មានទីតាំងក្បែរចំណុចកណ្តាលទីក្រុង និងតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់នានា ។

សាលានៅក្នុង បួនមឺស

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង បនមឺស

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា 2 រឺ 3 ប្រទេសខុសៗគ្នា
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. បណ្ណាល័យបនមឺស, ភ្លេងអកេសស៊ីមហ្វូនីបនមឺស, អុកស្វាម, ទីផ្សារតែស្ទី
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ជំនាញទំនាក់ទំនង, វាក្យសព្ទ, វេយ្យករណ៍, ភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្ម, ភាសាអង់គ្លេសដន្ត្រីប្រជាប្រិយ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »