បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ប្រាយតុន


ប្រាយតុន ជាទីក្រុងមមាញឹកមួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេស ។ ធ្វើដំណើរតែមួយម៉ោងចេញពីទីក្រុង ឡុង យើងនឹងឃើញទីកន្លែងភ្លែកៗភ្នែក ដូចជាហាងលក់ផលិតផលច្នៃប្រឌិត, ភោជនីយដ្ឋានសម័យថ្មីបំផុតនានា, និងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗ តាមរដូវកាល ។ យើងអាចដើរមើលចំណែកផ្លូវជាច្រើន, ទស្សនកិច្ចសិក្សាពីរាជវាំង Royal Pavilion ហើយសំរាកតាមទីមាត់ទឹកនៅ
កំពង់ផែ ប្រាយតុន ។ សាលារៀនរបស់យើងមើលពីលើឃើញដៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក English Channel ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាន ពីចំណុចកណ្តាលទីក្រុងស្ថិតនៅតាមវិសាលដ្ឋានមួយ (Regency Squares) ក្នុងចំណោមវិសាលដ្ឋានល្អប្រណិតនានានៅក្នុងទីក្រុង ប្រាយតុន ។

សាលានៅក្នុង ប្រាយតុន

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង ប្រ៊ីឌតុន

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសាទៅប្រទេស 2 រឺ 3
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. ថ្នាក់ភាសាសិក្សាមួយឆមាស និងចុះអនុវត្តន៍ការងារ 12សប្តាហ៍
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. ជំនាញសិល្បៈកំប្លែង, គ្រប់គ្រងបណ្ណាគារ, មជ្ឍមណ្ឌលពត៌មានអ្នកទេសចរណ៍, សណ្ឋាគារ
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ល្ខោន, ភាពយន្ត, ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ធ្វើដំណើរ, ជំនាញបញ្ចេញសំលេង, ដន្ត្រី និងជំនាញនិយាយ, កិច្ចការចរន្ត

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »