សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

បាស


បាត ជាតំបន់ល្អក្រៃដូចជាម្កុដរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ។ មានអាងទឹកក្តៅដ៏ល្បីល្បាញ ជាអាងទឹកសម័យរ៉ូម៉ង់ និង ស្ថាបត្យកម្មជ័រជៀ
ទីកន្លែងនេះជាមណ្ឌលរបស់អ្នកមានឋានៈ និងសំរាក់លំហែរកាយសម្រាប់ពួកវណ្ណៈអភិជនអង់គ្លេសជាច្រើនសតវត្ស ។​ គ្រប់ទីកន្លែងអ្នក ទៅដល់គឺដូចជាអ្នកបានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទំព័រអតីតកាលនៃអក្សសិល្ប និងប្រវិត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសអញ្ចឺងដែរ ដែលញាំងអោយការសិក្សា នៅក្នុងសាលា EF Bath ជាគោលដៅសិក្សាល្អប្រពៃ ។

 


  

 

 

 

 

 

សាលានៅក្នុង បាស

មជ្ឍមណ្ឌលភាសាអន្តរជាតិ EF

មជ្ឍមណ្ឌលភាសាអន្តរជាតិ EF

ពត៌មានសិក្សាសាលា EF:

- កាលវិភាគសិក្សានារដូវក្តៅតែមួយគតៈ ថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី, ថ្នាក់ភាសាទូទៅ, ថ្នាក់ភាសាមូលដ្ឋាន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »