បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

បាស


បាត ជាតំបន់ល្អក្រៃដូចជាម្កុដរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ។ មានអាងទឹកក្តៅដ៏ល្បីល្បាញ ជាអាងទឹកសម័យរ៉ូម៉ង់ និង ស្ថាបត្យកម្មជ័រជៀ
ទីកន្លែងនេះជាមណ្ឌលរបស់អ្នកមានឋានៈ និងសំរាក់លំហែរកាយសម្រាប់ពួកវណ្ណៈអភិជនអង់គ្លេសជាច្រើនសតវត្ស ។​ គ្រប់ទីកន្លែងអ្នក ទៅដល់គឺដូចជាអ្នកបានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទំព័រអតីតកាលនៃអក្សសិល្ប និងប្រវិត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសអញ្ចឺងដែរ ដែលញាំងអោយការសិក្សា នៅក្នុងសាលា EF Bath ជាគោលដៅសិក្សាល្អប្រពៃ ។

 


  

 

 

 

 

 

សាលានៅក្នុង បាស

មជ្ឍមណ្ឌលភាសាអន្តរជាតិ EF

មជ្ឍមណ្ឌលភាសាអន្តរជាតិ EF

ពត៌មានសិក្សាសាលា EF:

- កាលវិភាគសិក្សានារដូវក្តៅតែមួយគតៈ ថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី, ថ្នាក់ភាសាទូទៅ, ថ្នាក់ភាសាមូលដ្ឋាន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »