បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ញូយ៉ក


ចូរទៅរស់នៅ និង សិក្សាក្នុងទីក្រុងមួយដែលចង្អុលបង្ហាញពីសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ទស្សនារូបចំលាក់សេរីភាព, ដើរមើលពន្លឺភ្លឺចិញ្ចែង
ចញ្ចាចនៅតាមដងផ្លូវ Broadway រឺចាប់អារម្មណ៍ពីភាពកុះករនៅក្នុងស្រុក Wall Street ។ អាគារសាលារៀនក្រុង ញូយ៉ករបស់យើង ចេញពីតំបន់ ម៉ាន់ហាតាន់ បន្តិចមានសហគមន៍សិស្ស EF ធំបំផុតសម្រាប់ទទួលយកបទពិសោធន៍ពិតៗលំដាប់អន្តរជាតិ ។ ជាមួយ អគារធ្វើពីឥតស្អាតៗ អមដោយរុក្ខវិថី និងទេសភាពទន្លេ Hudson River ធ្វើអោយជីវិតនៅក្នុងសាលាមានភាពរីករាយ ។

សាលានៅក្នុង ញូយ៉ក

មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី

មហាវិទ្យាល័យប៊ើកឃើលី                                                                           

អាគារលេខ ១២ខាងកើត ផ្លូវលេខ៤១ ជាន់ទី១៤
ទីក្រុង ញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក
បានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីជាង៨០ឆ្នាំ
 

សូមស្វាគមន៏ការមកដល់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី និងបទពិសោធន៍ទីក្រុងញូយ៉ក!
ទីក្រុងញូយ៉កមិនដូចជាទីក្រុងដ៏ទៃទៀតលើពិភពលោកនេះទេ! វាជាមជ្ឈមណ្ឌល សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងម៉ូត...........ជាទីក្រុងដែលមមាញឹកបំផុត ។ មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លីមានទីតាំងនៅចំកណ្តាលទីក្រុង​ញូយ៉ក ជាទីក្រុងដែលសិស្សានុសិស្សអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៏ការសិក្សាអប់រំ និងវប្បធម៌ជាច្រើនដែលទីក្រុងផ្តល់អោយ ។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សនឹងចូលរួមជាមួយសមាគមន៏មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី ។

អំពីមហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៣១ មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លីគឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន
មួយ មានុឯកទេសខាងការអប់រំផ្តោតទៅលើការងារអាជីពដែលជួយសិស្សបាន
រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការជោគជ័យការងារជាអាជីព និងខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភព ពាណិជ្ជកម្មសកលលោក ។
 

តើអ្វីធ្វើអោយមហាវិទ្យាល័យបឺគ្លីខុសគ្នា ?

 • មហាវិទ្យាល័យមានទីតាំងក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីរបស់ទីក្រុងញូយ៉ក
 • មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លីមានលក្ខណៈជាសកល
 • មហាវិទ្យាល័យជ្រើសរើសដើម្បីឧត្តមភាពការសិក្សារ និងបទពិសោធន៍ ការងារជាអាជីពមានទំនាក់ទំនងគ្នា
 • កម្មវិធីសិក្សាសំបូរបែបសម្រាប់ជ្រើសរើសសិក្សានៅនឹងទីតាំងមហាវិទ្យាល័យ
 • មានជំរើសក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេលខ្លី
 • ជំនួយផ្នែកប្រឹក្សាការងារអាជីពពេញមួយជីវិតមិនគិតថ្លៃសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មានសមាគមន៍គាំទ្រ
 • ការអប់រំដែលអាចលៃលកបាន៖ ការសិក្សាដោយបង់ថ្លៃមួយ១០០% និងអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សមានសមត្ថភាព

កម្មវិធីសិក្សារួមមាន

 • គណនេយ្យ
 • រដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម
 • ការធ្វើទីផ្សារនិងការគ្រប់គ្រងម៉ូតផលិតផល
 • សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពាណិជ្ជកម្មទូទៅ
 • សេវាកម្មសុខភាព
 • ការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជាព៌ត័មាន
 • ការរចនាប្លង់
 • ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
 • សិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្នែកបទឧក្រិដ្ឋកម្ម            
 • សិក្សាផ្នែកច្បាប់
 • ផ្នែកគ្រប់គ្រង                                                                   
 • ផ្នែកគ្រប់គ្រង និង សហគ្រិនភាព
 • គ្រប់គ្រងផ្នែកបរិស្ថាន
 • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • គ្រប់គ្រងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
 • ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

ទីតាំងមហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
ទីក្រុងញ៉យ៉ក  
 

ទីតាំងទី១ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
ទីក្រុងញូយ៉ក
កណ្តាលក្រុង
ផ្លូវទី៣ខាងកើតទី៤៣
ទីក្រុងញូយ៉ក
 

ទីតាំងទី២​​ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
ឡូវឺម៉ាហាតាន់
មជ្ឍមណ្ឌលអ៊ិកស្តែនស្សិនសិនធឺ
ផ្លូវ ១៣០ វីលៀម
ទីក្រុងញូយ៉ក 
 

ទីតាំងទី៣ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
ប្រ៊ូគ្លីន
ផ្លូវ ដាហ្វ៊ីល ២៥៥
ប្រ៊ូគ្លីន, ទីក្រុងញូយ៉ក
 

ទីតាំងទី៤ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
វ៉ាយភ្លេន
ផ្លូវឆឺច ៩៩
វ៉ាយភ្លេន
ទីក្រុងញូយ៉ក

ញូចឺស៊ី
ទីតាំងទី៥ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី
នេវ៉ាក់
ផ្លូវ ៥៣៦ ប្រដ
នេចវ៉ាក់, ញូចឺស៊ី

ទីតាំងទី៦ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី

ប៉ារាមុស
រុក្ខវិថី ៦៤អ៊ីស មីដឡែនដ៍
ប៉ារាមុស, ញូចឺស៊ី

ទីតាំងទី៧ របស់មហាវិទ្យាល័យបឺគ្លី

វូដប្រ៊ីជ
រុក្ខវិថី ៤៣០ រ៉ាវេ
វូដប្រ៊ីជ, ញូចឺស៊ី

ទីតាំងទី៨ របស់មហាវិទ្យាល័យបបឺគ្លី
វូដឡែនផាក
ផ្លូវ ៤៤ រ៉ាហ្វលឃែម
វូដឡែនផាក, ញូចឺស៊ី

សំរាប់ព៌ត័មានបន្ថែម និងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសូមមកពិគ្រាះយោបល់ ជាមួយការិយាល័យតំណាងនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ។ 

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

ទីតាំង ទីក្រុង ញូយ៉ក

កម្មវិធីសិក្សា

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS, TOEFL

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង ញូយ៉ក

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOL, TOEFL
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកកិច្ចការបរទេស, មេឌានិងសិល្បៈ, ម៉ូតនិងរចនា
. ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
. ថ្នាក់ត្រៀមអនុបណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីសិក្សាការងារស្មគ្រចិត្តតាមអង្គការនានារបស់សាល
. ពត៌មាន Tarry News, ស្ទីឌីយ៉ូដន្ត្រី Headline Music Studio, មហោស្រប Ensemble Theaters
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ភាសាអង់គ្លេសជំនួញ, ញូយ៉កក្នុងភាពយន្ត, ជំនាញនិពន្ធ, ដន្ត្រី, សារពត៌មានអាមេរិក, វប្បធម៌ទីក្រុងញូយ៉ក

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »