សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ឡូស អ៊េនជេលេស


ទីក្រុង Los Angeles
សាលា EF Los Angeles ដើរត្រឹមតែ៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងឆ្នេរ Redondo Beach ជាឆ្មេរល្អបំផុត សម្រាប់ទទួលយកបទពិសោធន៍ពីជីវិតរស់នៅនិងភាសារបស់ប្រជាជនរដ្ឋ California ។ ចំណាយ ពេលស្រូបយកកំដៅថ្ងៃ និងលេងទឹករលករឺពពុះទឹករលកដែលបោកបាច់លើឆ្នេរ ។ មានហាងនិង មនុស្សធ្វើដំណើរលំហែរកាយនៅតាមឆ្នេរ Venice Beach ចំរុះដោយពណ៌ ។ ដើរលេងតាមស្ពានក្តារ តាមឆ្នេរ ។ នៅចុងសប្តាហ៏ យើងអាចដើរលេងក្នុងទីក្រុង LA មានតារាៗភាពយន្តនៅតាមផ្លូវ Sunset Boulevar, ដើរទស្សនាឧទ្យាន Griffith Park រឺរីករាយជាមួយទេសភាពពីវិមាន Getty Center ។

សាលានៅក្នុង ឡូស អ៊េនជេលេស

សាលាភាសា Language Systems Internatio

សាលាភាសា Language Systems International
មហាវិថិ ៣២៥០ វីលស្សាយ, អាគារលេខ ២០០
ឡូសអេនចិលេស, កាលី ៩០០១០ សហរដ្ឋអាមេរិក

ហេតុសិក្សានៅ អិល អេស ស៊ី?
សាលា Language Systems International គឺជាកន្លែងផ្តល់ការអបរំធំសំរាប់សិស្សនិស្សិតពីព្រោះ៖

 • កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាភាសាមានច្រើន
 • កម្មវិធីសិក្សាទទួលស្គាល់ដោយមហាវិទ្យាល័យនានា
 • កាលវិភាគសិក្សាមានភាពងាយស្រួល
 • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះសិស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
 • ទីតាំងល្អ
 • សកម្មភាពសិស្សឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀន


ថ្លៃសិក្សាសមរម្យ

អិល អេស ស៊ី មានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតំលៃសមរម្យដើម្បីជួយសិស្ស-និសិ្សតពីបណ្តាប្រទេសនានា
ជំវិញពិភពលោកធ្វើអោយភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើង ។ ថ្លៃសិក្សាល្មមសមរម្យរបស់យើង អោយសិស្សមានឲកាសបញ្ចប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនដោយការជឿជាក់ និងការពេញចិត្ត ។ ប្រសិនអ្នករៀនពីរមុខវិជ្ជាក្នុងពេលតែមួយ សាលាមានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសចំពោះថ្លៃសិក្សាផងដែរ ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងសាលារៀនយើងខ្ញុំដើម្បីដឹងពីតម្លៃសិក្សា និងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃថ្មីៗ ។  
នៅសាលា Language Systems International មានថ្នាក់រៀនផ្សេងគ្នាដែលសិស្សអាចជ្រើសរើស៖

 • ថ្នាក់ត្រៀមភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាន (១៨ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៏)
 • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត (២៤ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៏)
 • TOEFL/TOEIC
 • GRE/GMAT
 • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម                                                                                                               

កម្មវិធីសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសដែលរួមមានថ្នាក់ជំនាញសន្ទនា និងជំនាញកាលើកដាក់សម្លេង ។    

សាលារៀន អិល អេស ស៊ី មាន៤ទីតាំង៖
ទីតាំងសាលា៖

1- Downtown Los Angeles
     3250 Wilshire Blvd., Suite 20
     Los Angeles, CA 90010


2- Northeast Los Angeles
    1635 W. Main Street
     Alhambra, CA


3- Orange Country
     750 S. Placentia Ave.
     Placentia, CA


4- South Bay Los Angeles
     3528, Torrance Blvd., Suite 304
     Torrance, CA 90503


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ។

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងរដ្ឋ ឡូស អានជេលេស

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីភាសារយៈពេលខ្លីEF Intensive Program
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. ថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយក: TOEFL, TOEIC
. សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ខស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ខស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងសិល្បៈ
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា2 រឺ 3 គោលដៅ
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីសិក្សាការងារស្មគ្រចិត្តតាមអង្គការនានារបស់សាលា
- ការគ្រប់គ្រងការផលិតខ្សែភាពយន្ត, ទេសចរណ៍, ម៉ូត
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
- ថ្នាក់ភាសាភាពយន្តហូលីវូត, ការសែត, ផ្សព្វផ្សាយពត៌មានតាមរយៈរៀងភាពយន្ត, វប្បធម៌អ្នកកាលីហ្វញ៉ា , សិល្បៈការនិយាយជាសាធារណ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »