បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

តូរ៉ន់តូ


តូរ៉ន់តូ គឺជាទីក្រុងលំដាប់ពិភពលោកមួយ ។ ក្នុងបរិវេណស្ថាបត្យកម្មដ៌អស្ចារ្យដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Eaton Centre  និងអាគារ CN Tower របស់ទីក្រុងនេះ អ្នកអាចពិសារកាហ្វេឆ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុត, ទស្សនាសាលវិចិត្រសិល្បៈ និងកោះ Central Island ជាតំបន់រៀបរាប់ទាំងអស់នេះ ជាតំបន់ដែលគេជឹះឡានធំបំផុតនិងមិនយកថ្លៃជឹះនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ។ សាលា EF មានទីតាំងចំ កណ្តាលខណ្ឌ Queen  West ជាខណ្ឌសំបូរទំនិញលក់បំផុត ជាកន្លែងដែលអ្នកនៅមិនឆ្ងាយពីហាងរោងមហោស្រប, ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងលេងកីឡា ។

សាលានៅក្នុង តូរ៉ន់តូ

សាលាភាសាម៉ាក់ដូនលអ៊ីនធឺនេស្យូនលអាខាដឺមិក

សាលាភាសាម៉ាក់ដូនលអ៊ីនធឺនេស្យូនលអាខាដឺមិក
ទីតាំងធំៈ
ផ្លូវ ៩២០ យ៉ុងសេ, ជាន់ទី ២,
តូរ៉ុងតូ, អុងតារយ៉ូ, កាណាដា

ទីតាំងនៅទីក្រុងណសយ៉កៈ
រុក្ខវិថី ៥ ផាក, យូនីត ១២៨ តូរ៉ុងតូ,
អុងតារយ៉ូ, កាណាដា


ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយកសាលាអឹមអាយអេ?

 • មានកម្មវិធីសិក្សាត្រឹមត្រូវ
 • មានអត្រាខ្ពស់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យ
 • គ្រូមានគុណភាព
 • សម្ភារៈឧបទេ្ទសសិក្សាល្អបំផុត
 • ថ្លៃសិក្សាសមរម្យ
 • ទទួលសិស្សចូលរៀនជារៀងរាល់ខែ មានកាលវិភាគសិក្សាបត់បែន


កម្មវិធីសិក្សា៖

 • ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត
 • កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ (មុខវិជ្ជាពិន្ទុវិទ្យាល័យអុងតារយ៉ូពីថ្នាក់ទី ៩ ដល់ថ្នាក់ទី ១២, សិក្សា ៣ ត្រីមាស
 • (ចាប់ចូលរៀននៅខែ កញ្ញា មករា និង មេសា)
 • កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្តៅ (ចាប់ចូលរៀនពីខែ កក្កដា ដល់ខែ សីហា)
 • ថ្នាក់ត្រៀមសកលវិទ្យាល័យ
 • គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម / គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ( កម្មវិធីថ្នាក់សញ្ញាប័ត្របន្តទៅសកលវិទ្យាល័យ University of Winnipeg សិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំ) ។


សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ។

 
ពត៌មានលំអិត »

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

ទីតាំងទីក្រុង តូរ៉ន់តូ

អាគារលេខ២០០-១៥០, រុក្ខវិថី អ៊ីងលីងតុន, 

តូរ៉ន់តូខាងកើត, អូអិន

ប្រទេស កាណាដា អឹម៤ភី១អឺ៨

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

- ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង តូរុងតូ

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Cambridge ESOLç TOEFL, IELTS
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា2 រឺ 3 គោលដៅ
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. កម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការយកបទពិសោធន៍
. អាជីវកម្ម, បដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៌, ធនធានមមនុស្ស, សិល្បៈពត៌មាន
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. ជំនាញនិយាយ និងស្តាប់, ជំនាញបញ្ចេញសំលេងភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្ម, ជំនាញវាក្យសព្ទ និងវេយ្យករណ៍, កិរិយាសព្ទឃ្លា

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

ទីតាំង ទីក្រុង តូរ៉ន់តូ

កម្មវិធីសិក្សា

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS, TOEFL

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអូមនីកំ

សាលាភាសាអូមនីកំ
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៤

ទីតាំងកាលការី និង តូរ៉ុនតូ
រុក្ខវិថីលេខ៥ ផាកហូម, ជាន់ទី៦
តូរ៉ុនតូ, អុងតារយ៉ូ, កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • ​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត
 • កម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេស
 • ថ្នាក់ត្រៀមមហាវិទ្យាល័យ
 • កម្មវិធីត្រៀមសកលវិទ្យាល័យ
 • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL, iBT, IETLS
 • ថ្នាក់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសផ្នែកឧស្ម័ន
 • កុម្មវិធីសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
 • កុម្មវិធីសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពានិជ្ជកម្មនិងចុះអនុវត្តន៍ការងារ
 • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង GMAT
 • កម្មវិធីសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសកាណាដា
 • កម្មវិភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទេសចរណ៏ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច


សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »