បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

វ៉ានគូវឺ


ធម្មជាតិដ៌ស្រស់ត្រកាលរបស់ទីក្រុង វ៉ានគូវឺ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពផ្ទៃទឹកដ៌ស្រស់បំព្រងចាប់ពី ទីក្រុងរហូតមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកដល់ភ្នំ Grouse Mountain ។ ទីក្រុងស្រស់បំផុតរបស់ប្រទេស កាណាដាមួយនេះ មានកន្លែងដែលត្រូវទៅទស្សនាច្រើនដូចជា ច្រាំងសមុទ្រនៅឧទ្យាន Stanley Park, ហាងកាហ្វេតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Gastown, ហាងលក់ទំនិញតាមដងផ្លូវ Robson Street, ភោជនិយដ្ឋាននៅ Chinatown ។ សាលារៀនយើងស្ថិតនៅចំកណ្តាលខណ្ឌដែលសំបូរដោយកន្លែង កំសាន្ត ជាតំបន់ល្អបំផុតសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេស ។

សាលានៅក្នុង វ៉ានគូវឺ

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

ទីតាំងទីក្រុង វែនគូវឺ

អាគារលេខ ២០១-១៤០០ ផ្លូវ រុបសាន់

ទីក្រុងវែនគូវឺ, ប៊ីស៊ី

ប្រទេស កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

- ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិវែនគូវឺ

មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិវែនគូវឺ
អាគារលេខ ៦០០, រុក្ខវិថីទី៦លេខ ៦២៨
ញួ វេសមីនស្ទឺ, ប៊ីស៊ី
ប្រទេសកាណាដា វី៣អឹម៦ស្ស៊ី១

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស អ៊ីអេសអិល
  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស អ៊ីអេភី
  • ថ្នាក់ត្រៀមសកលវិទ្យាល័យ
  • សញ្ញាប័ត្រវិទ្យាល័យ
  • ថ្នាក់ត្រៀមសកលវិទ្យាល័យប្រ៊ីដធីសកូឡុំបៀ
  • ថ្នាក់ត្រៀម TOEFL, GMAT, GRE
  • ថ្នាក់ត្រៀមថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា
  • កម្មវិធីត្រៀមសកលវិទ្យាល័យលំដាប់ខ្ពស់


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង វែនគូវែ

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក ESOL, TOEFL, TOEIC
. សញ្ញាប័ត្ររឺវីញ្ញាបនប័ត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
.​ សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
. មជ្ឍមណ្ឌលភាសា2 រឺ 3 គោលដៅ
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. ថ្នាក់ភាសាមួយឆមាសបូកការអនុវត្តន៍ការងារ ១២ សប្តាហ៍
. កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ
. ទីផ្សារ Mount Seymour, ថ្នាក់មូលដ្ឋានពត៌មាន Adjuster, ទស្សនកិច្ច West Trek Tour
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. បញ្ហាពិភពលោក, ជំនាញបញ្ចេញសំលេង, វប្បធម៌ពលរដ្ឋកាណាដា

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

St. Giles International

ទីតាំង វែនគូវឺ

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS និង TOEFL

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន អិល​​ ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »