បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ម៉ុងត្រេអាល


មុនត្រេអាល​​ គឺជា​ទីក្រុងមួយនៃប្រទេស កាណាដា​ ហើយក៏ជាតំបន់មួយក្នុងទឹកដី​ គូបែក នៃប្រទេសនេះផងដែរ។ ហើយគឺជាប្រទេសទី២​ ដែលបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសធំបំផុតក្នុងចំណោម​ប្រទេសទាំង១៥ នៅក្នុង​ទ្វីបអាមេរិក​ខាងជើង។​ ៥៦ភាគរយ ដែលមានប្រជាជនអាចនិយាយបានទាំងភាសាបារាំង និង​ ភាសា​អង់គ្លេស។​ ទីក្រុង​មុនត្រេអាល គឺជាទីក្រុងទី២ ដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុង​ពិភពលោកបន្ទាប់ពីទីក្រុង​ ប៉ារីស។​
-ប្រជាជនសរ៉ុប: ១,៦៤៩,៥១៩ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
-តំបន់សរ៉ុប: ៣៦៥.១ គីឡូមែត្រការ៉េ
-គំហើញទីក្រុង: ១៦៤២ ឧសភា ១៧

សាលានៅក្នុង ម៉ុងត្រេអាល

សាលាភាសាខូលិកប្លាតុង

សាលាភាសាខូលិកប្លាតុង
 

៤៥២១, រុក្ខវិថីដុយប៉ាក, ម៉ុងត្រេអាល, គេប៊ិក, កាណាដា
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៥៧


- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស និង បារាំង

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »