សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ម៉ុងត្រេអាល


មុនត្រេអាល​​ គឺជា​ទីក្រុងមួយនៃប្រទេស កាណាដា​ ហើយក៏ជាតំបន់មួយក្នុងទឹកដី​ គូបែក នៃប្រទេសនេះផងដែរ។ ហើយគឺជាប្រទេសទី២​ ដែលបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសធំបំផុតក្នុងចំណោម​ប្រទេសទាំង១៥ នៅក្នុង​ទ្វីបអាមេរិក​ខាងជើង។​ ៥៦ភាគរយ ដែលមានប្រជាជនអាចនិយាយបានទាំងភាសាបារាំង និង​ ភាសា​អង់គ្លេស។​ ទីក្រុង​មុនត្រេអាល គឺជាទីក្រុងទី២ ដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុង​ពិភពលោកបន្ទាប់ពីទីក្រុង​ ប៉ារីស។​
-ប្រជាជនសរ៉ុប: ១,៦៤៩,៥១៩ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
-តំបន់សរ៉ុប: ៣៦៥.១ គីឡូមែត្រការ៉េ
-គំហើញទីក្រុង: ១៦៤២ ឧសភា ១៧

សាលានៅក្នុង ម៉ុងត្រេអាល

សាលាភាសាខូលិកប្លាតុង

សាលាភាសាខូលិកប្លាតុង
 

៤៥២១, រុក្ខវិថីដុយប៉ាក, ម៉ុងត្រេអាល, គេប៊ិក, កាណាដា
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៥៧


- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស និង បារាំង

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »