បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ហាលីហ្វាកស៍


ហាលី​ហ្វាក ជាទីក្រុងមួយដែលសំបូរទៅដោយផ្នែកវិស័យទំនាក់ទំនងខ្ពស់រវាងសាលារដ្ឋ​ និង​ សាលាឯកជន ដូច្នេះហើយ
ទើបធ្វើអោយវិស័យអប់រំមានការអភិវឌ្ឍន៏ជាលំដាប់គួអោយកោតសសើរ។ កាណាដា​ ជាប្រទេសមួយដែលជាប់នឹង ប្រទេសសហ
រដ្ឋអាមេរិក ដែលមាន​ប្រជាជនធូធារច្រើន ធ្វើអោយការសិក្សាមានកំរិតខ្ពស់មិនចាញ់ អាមេរិក​ឡើយ។ ហាលីហ្វក មានផ្ទៃដីសរ៉ុប
៥.៤៩០,១៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និង​ ប្រជាជន ៣៩០.០៩៦ ចំពោះប្រទេសកាណាដាវិញ ផ្ទៃដី ៩.៩៨៤.៦៧០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ប្រជាជន ៣៣.៤៧៦.៦៨៨នាក់។ គួកត់សំគាល់ដែថា ទីក្រុងហាលីហ្វក ប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាខ្លាំង មានសាលារៀន
ជាច្រើនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ជាលំដាប់ ហើយមាននិស្សិតជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់កាសិក្សា​ដោយមានចំណេះដឹងនិងគុណភាពខ្ពស់។

សាលានៅក្នុង ហាលីហ្វាកស៍

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

ទីតាំងទីក្រុង ហាលីហ្វាស

៤០០-១៧៩១ ផ្លូវ បារីងតុន

ទីក្រុងហាលីហ្វាស, អិនអេស

ប្រទេស កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

- ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »