សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

វីកតូរៀ


វិកតូរៀគឺជារាជធានីរបស់ប្រីឌធីសកូឡុំបៀប្រទេសកាណាដា និងមានទីតាំងស្ថិតនៅបែកចុងខាងត្បូងរបស់កោះវែនគូវឺរដាច់ឆ្ងាយពី
ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វ៊ិកប្រទេសកាណាដា ។ ទីក្រុងវិកតូរៀជាទីក្រុងចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយនៅភូមិភាគពាយព្យសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ជាពិសេសមានសំណង់២ល្បីល្បាញបំផុត
មានអគារសភាប្រ៊ីឌធីសកូឡុមបៀ (ត្រូវបានកសាងរួចជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ ១៨៩៧ ដែលជាកន្លែងតាក់តែងច្បាប់របស់ប្រ៊ីឌធីសកូឡុំបៀ)
និង សណ្ឋាគារអីមប្រេស (ត្រូវបានបើកនៅឆ្នាំ ១៩០៨) ។ សង្កាត់ជនជាតិចិនរបស់ទីក្រុងនេះជាសង្កាត់មានចំណាស់ចាស់ជាងគេទី២
បន្ទាប់ពីសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅក្នុង អាមេរិកខាងជើង ។
ប្រជាជន៖ ៧៥,៣៩០ (២០០៦)
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៤៣

សាលានៅក្នុង វីកតូរៀ

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

ទីតាំងទីក្រុង វិចតូរៀ

៣១ បាស្យុងសគ្វែ, សឺរី ប៊ីស៊ី

ប្រទេស កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

- ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »