បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

វីកតូរៀ


វិកតូរៀគឺជារាជធានីរបស់ប្រីឌធីសកូឡុំបៀប្រទេសកាណាដា និងមានទីតាំងស្ថិតនៅបែកចុងខាងត្បូងរបស់កោះវែនគូវឺរដាច់ឆ្ងាយពី
ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វ៊ិកប្រទេសកាណាដា ។ ទីក្រុងវិកតូរៀជាទីក្រុងចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយនៅភូមិភាគពាយព្យសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ជាពិសេសមានសំណង់២ល្បីល្បាញបំផុត
មានអគារសភាប្រ៊ីឌធីសកូឡុមបៀ (ត្រូវបានកសាងរួចជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ ១៨៩៧ ដែលជាកន្លែងតាក់តែងច្បាប់របស់ប្រ៊ីឌធីសកូឡុំបៀ)
និង សណ្ឋាគារអីមប្រេស (ត្រូវបានបើកនៅឆ្នាំ ១៩០៨) ។ សង្កាត់ជនជាតិចិនរបស់ទីក្រុងនេះជាសង្កាត់មានចំណាស់ចាស់ជាងគេទី២
បន្ទាប់ពីសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅក្នុង អាមេរិកខាងជើង ។
ប្រជាជន៖ ៧៥,៣៩០ (២០០៦)
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៤៣

សាលានៅក្នុង វីកតូរៀ

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឃីងជច

ទីតាំងទីក្រុង វិចតូរៀ

៣១ បាស្យុងសគ្វែ, សឺរី ប៊ីស៊ី

ប្រទេស កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

- កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

- ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL

- ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »