បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

សៀងហៃ


ដោយសារតែជាទីក្រុងសាកលដ៏ទំនើបរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងឥទ្ឋិពលអ៊ឺរ៉ុបដ៏ខ្លាំងក្លាធ្វើអោយការសិក្សានៅក្នុង ទីក្រុងសៀងហៃជួយអោអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិន ។ នៅពេលទំនេរ អ្នកមានឪកាស ទស្សនាផ្សារលក់សូត្រ មានសំលៀកបំពាក់កាត់ដេរដោយដៃ រឺទស្សនាព្រះវិហារ Jade Buddha ដ៏ល្បីល្បាញ ។  សាលារៀនសហសម័យរបស់យើងមានទីតាំងនៅត្រង់កណ្តាលក្រុង បន្ទប់រៀនមានផាសុខភាពនិងមានចំនួនសិស្សកំណត់ ។

សាលានៅក្នុង សៀងហៃ

មហាវិទ្យាល័យសុីនោ-អង់គ្លេស (អេសប៊ីសុី)

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ អ៊ីអេហ្វ

សាលាភាសាអន្តរជាតិ អ៊ីអេហ្វ

ទីតាំងទីក្រុងសៀងហៃ

-​ មុខវិជ្ជាសិក្សា៖ ថ្នាក់ភាសាទូទៅ, ថ្នាក់ភាសារយពេលខ្លី, ថ្នាក់ភាសាមូលដ្ឋាន

- កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ អ៊ីអេហ្វ

- ភាសាចិន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់លោកអ្នក៖ LKN Cambodia Co., Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »