សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

សៀងហៃ


ដោយសារតែជាទីក្រុងសាកលដ៏ទំនើបរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងឥទ្ឋិពលអ៊ឺរ៉ុបដ៏ខ្លាំងក្លាធ្វើអោយការសិក្សានៅក្នុង ទីក្រុងសៀងហៃជួយអោអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិន ។ នៅពេលទំនេរ អ្នកមានឪកាស ទស្សនាផ្សារលក់សូត្រ មានសំលៀកបំពាក់កាត់ដេរដោយដៃ រឺទស្សនាព្រះវិហារ Jade Buddha ដ៏ល្បីល្បាញ ។  សាលារៀនសហសម័យរបស់យើងមានទីតាំងនៅត្រង់កណ្តាលក្រុង បន្ទប់រៀនមានផាសុខភាពនិងមានចំនួនសិស្សកំណត់ ។

សាលានៅក្នុង សៀងហៃ

មហាវិទ្យាល័យសុីនោ-អង់គ្លេស (អេសប៊ីសុី)

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាភាសាអន្តរជាតិ អ៊ីអេហ្វ

សាលាភាសាអន្តរជាតិ អ៊ីអេហ្វ

ទីតាំងទីក្រុងសៀងហៃ

-​ មុខវិជ្ជាសិក្សា៖ ថ្នាក់ភាសាទូទៅ, ថ្នាក់ភាសារយពេលខ្លី, ថ្នាក់ភាសាមូលដ្ឋាន

- កម្មវិធីចុះអនុវត្តន៍ការងារ អ៊ីអេហ្វ

- ភាសាចិន

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់លោកអ្នក៖ LKN Cambodia Co., Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »