សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ប៉េកាំង


គេស្គាល់ថាជាទីក្រុងមួយមានការរីកចំរើន ហើយអ្នកនឹងស្ងើចដោយភាពផ្ទុយគ្នា និងភាពខុសគ្នាពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល ដែលបានធ្វើអោយទីក្រុងប៉េកាំងមានរូបរាង​សង្ហារបែបនេះ ។ ចូរដើរមើលរតនសម្បត្តិរបស់ វិហាសាសនា Temple of Heaven ដោយរៀនសរសេររូបអក្សរលើផ្ទាំងថ្ម រឺសំរាកនៅក្នុងសួនច្បារ Beihai Park ។  សាលារៀន EF Berlin ស្ថិតចំកណ្តាលក្រុង ប៉ុន្តែជាសង្កាត់ស្ងប់ស្ងាត់ ល្អឥតខ្ចោះសំរាប់ការសិក្សា  និងមានពេល ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអនុវត្តន៍ជំនាញនានារបស់អ្នក ។
 

សាលានៅក្នុង ប៉េកាំង

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

សាលាភាសាអន្តរជាតិ EF

ទីតាំងទីក្រុង ប៉េកាំង

កម្មវិធីសិក្សា
. កម្មវិធីថ្នាក់ភាសារយៈពេលខ្លី
. កម្មវិធីភាសាទូទៅ
. វគ្គត្រៀមប្រលងយក Hanyu Shipping Kaoshi (HSK)
. កម្មវិធីសិក្សា 2 រឺ 3 ភាសាក្នុងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល៩ខែ
. ថ្នាក់ SPIN class examples:
. អក្សរផ្ចង់
. ចំបាំង
. ទេសចរណ៍
. ពាណិជ្ជកម្ម
. វិធីសាស្ត្រចំអិនម្ហូប
. ដន្ត្រី
. អានសារពត៌មាន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាតំណាងតំបន់របស់អ្នកក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co Ltd

 
ពត៌មានលំអិត »