បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ហ៊្គងស្ស៊ី


ហ្គែនស៊ី ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាម។ តំបន់នេះ ពោពេញទៅដោយ ភ្នំ
ទន្លេ ស្ទឹង បឹង វាលស្រែ និង​ តំបន់ទេសចរណ៏បែបជាលក្ខណៈ បូរាណ សម័យ ជាអំណោយផលដល់អ្នកថតកុណ។ គ្រាន់តែទន្លេមាន
ច្រើនប្រហែលជាមាន ៦ នៅក្នុងតំបន់នេះ ផ្ទុយទៅវិញ បើមើលតាមផែនទីខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាមួយសមុទ្រទៀត។ ចំណែកវិស័យ
អប់រំវិញមានច្រើនរាប់មិនអស់ដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ ហ្គែនស៊ី, សាលាពេទ្យ, សាលាព៍តមានវិទ្យា, សាលាអប់រំ ហើយមានច្រើន
ទៀតដែលអាចអោយនិស្សិតជ្រើសរើសបានតាមការស្រលាញ់ចូលចិត្ត។ គួអោយអស្ចារ្យនោះគ្រាន់តែប្រជាជនសរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ២០១០ មាន
រហូតដល់​ ៤៦លាននាក់ រីឯផ្ទៃដីសរ៉ុបវិញមានរហូតដល់ ២៣៦​,៧០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

សាលានៅក្នុង ហ៊្គងស្ស៊ី