សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ហ៊្គងស្ស៊ី


ហ្គែនស៊ី ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាម។ តំបន់នេះ ពោពេញទៅដោយ ភ្នំ
ទន្លេ ស្ទឹង បឹង វាលស្រែ និង​ តំបន់ទេសចរណ៏បែបជាលក្ខណៈ បូរាណ សម័យ ជាអំណោយផលដល់អ្នកថតកុណ។ គ្រាន់តែទន្លេមាន
ច្រើនប្រហែលជាមាន ៦ នៅក្នុងតំបន់នេះ ផ្ទុយទៅវិញ បើមើលតាមផែនទីខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាមួយសមុទ្រទៀត។ ចំណែកវិស័យ
អប់រំវិញមានច្រើនរាប់មិនអស់ដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ ហ្គែនស៊ី, សាលាពេទ្យ, សាលាព៍តមានវិទ្យា, សាលាអប់រំ ហើយមានច្រើន
ទៀតដែលអាចអោយនិស្សិតជ្រើសរើសបានតាមការស្រលាញ់ចូលចិត្ត។ គួអោយអស្ចារ្យនោះគ្រាន់តែប្រជាជនសរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ២០១០ មាន
រហូតដល់​ ៤៦លាននាក់ រីឯផ្ទៃដីសរ៉ុបវិញមានរហូតដល់ ២៣៦​,៧០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

សាលានៅក្នុង ហ៊្គងស្ស៊ី